Projelerimiz - VES Ltd.

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Projelerimiz

Hakkımızda


VES Ltd.,
yıllar içerisinde aşa
ğıda örnekleri verildiği gibi birçok farklı Projeyi de başarıyla tamamlamış bulunmaktadır:


Proje Adı:  
"Daha
İyi Bir Gelecek Mümkün" (BG051PO001-1.1.11 / ESF-1107-03-13001)

Bu proje 2007-2013 yılları arasında “
İnsan Kaynakları Gelişimi” Operasyonel Programı tarafından finansal olarak desteklenmiş olup, masrafları Avrupa Birligi Sosyal Fonları tarafından karşılanmıştır.

İlgili Birim:                       Docho Mihailov Tekstil Meslek Lisesi – Tervel
Proje Orta
ğı:                VES Ltd.
Proje Başlangıç Tarihi:  
01.08.2012
Proje Bitiş Tarihi:          01.10.2012

On ögrenciye VES Ltd. Fabrikası’nda stajyerlik imkanı verilerek bu kişilere ayakkabıcılık mesleginin temellerini ögrenme imkanı saglanmıştır. Proje, bu kişilere pozitif sosyal ve çalışma ortamı sa
ğlamış olup bireylerin hem özgüvenlerini; hem de, sosyal yaşamın temellerine saglayacakları uyumu geliştirmeyi hedeflemiştir. Buna ilaveten; bu tür bir proje sayesinde, mezun olduklarında ögrencilerin iş bulma olasılıklarının daha yüksek olması bakımından işsizlik oranının düşürülmesine de katkı saglanmıştır.

Proje Adı:
"Istihdam Destegi" (BG051PO001-1.1.11 / ESF-1111-03-12003)
Bu proje, “Insan Kaynakları Gelişimi” Operasyonel Programı tarafından finansal olarak desteklenmiş olup, masrafları Avrupa Birli
ği Sosyal Fonları tarafından karşılanmıştır.

İlgili Birim:                           İş ve İşçi Bulma Kurumu, Tervel
Proje Orta
ğı:                      VES Ltd.
Proje Başlangıç Tarihi:   25.03.2013
Proje Bitiş Tarihi:             25.01.2014

Bu proje kapsamında yaşları 50’yi aşmamıs 35 kişi işe alınarak meslek edinmeleri sa
ğlanmıştır. Çeşitli alet ve makinaları kullanarak ayakkabı üretimi ögretilen bu kişilerin birçogu günümüzde de VES Ltd. çalışanı olarak yollarına devam etmektedirler.  

Proje Adı:

VES Ltd. Çalışanlarına Servis Hizmeti Sa
ğlanması” (BG051PO001-2.2.03-0021-0072 / ESF-2203-03-13007)
Bu proje "Insan Kaynakları Gelişimi” Operasyonel Programı tarafından finansal olarak desteklenmiş olup, masrafları Avrupa Birli
ği Sosyal Fonları tarafından karşılanmıştır.

Ilgili Birim:                          
İş ve İşçi Bulma Kurumu İnsan Kaynakları Gelişimi Operasyonel Programı
Proje Ortagı:                     VES Ltd.
Proje Başlangıç Tarihi:  01.06.2014
Proje Bitiş Tarihi:            31.05.2015

Bu proje “
İnsan Kaynakları Gelişimi” Operasyonel Programı kapsamında İşçi Bulma Kurumu ile birlikte yürütülmüştür.  Projenin ana amacı; kırsal alanların gelişimine katkıda bulunmak ve bu baglamda işgücü verimliliginin artmasını saglamaktır.
VES Ltd., bu proje ile çalışanlarına servisle evden işe rahatça ulaşma imkanı sa
ğlayarak; cografi olarak fabrikadan daha uzakta oturan işgücünün de iş hayatına katkıda bulunabilmesini ve böylelikle iş dünyasında daha aktif rol olabilmesini desteklemiştir. Böylelikle Firma, bu tarz toplu ulaşıma uzak bölgelerde istihdam oranlarını arttırmayı ve işten ayrılma oranlarının düşürülmesini öngörmüştür. Bu; "istihdam oranlarını, gelir seviyesini ve toplumsal birlikteliği geliştirmeye yönelik insan kaynakları uygulamaları gerçekleştirmeyi amaçlayan “İnsan Kaynakları Gelişimi” Operasyonel Programı’nın da ana hedefiyle ve “verimlilik artışı; çalışanların adaptasyonu” öngörüsüyle birebir paralellik sergilemektedir.
Işgücünün hareketlili
ğini destekleyen böylesi bir projenin geliştirilmesi ve uygulanması; daha fazla insanın daha kolay ve organize bir şekilde iş yerlerine ulaşım sağlayabilmeleri açısından büyük önem taşımakta; ve böylelikle kalıcı istihdam doğurulmasına da önayak olmaktadır.  
Avrupa Istihdam Stratejisi dogrultusunda; çalışanların cografi hareketliligini destekleyen sistemler geliştirerek işgücü ortamındaki eşitsizliklerin ve engellerin ortadan kaldırılması esastır. (
İstihdamın Teşvik Edilmesi Madde 57a) Bu bağlamda, VES Ltd.’nin bu projesi bu stratejiye de hizmet etmektedir. Proje, işgücü istihdamının sürdürülebilmesi kadar; çalışanlara cografi hareketlilik imkanı sağlaması bakımından da büyük önem taşımaktadır.

Projenin hedef grubunu VES Ltd. çalışanları oluşturmaktadır. Fabrikadan uzak bölgelerde yaşayan çalışanlar da bu proje sayesinde işe ulaşım için harcadıkları süreyi azaltmakta; ulaşım endişesi olmadan iş imkanlarını de
ğerlendirebilmekte; servis hizmetini kullanarak işe ulaşmak için harcayacakları diğer muhtemel masraflardan tasarruf edebilmekte; kendileri ve aileleri için istihdam sağlayabilmekte; ve en önemlisi, yaşam kalitelerini arttırmaktadırlar.

Proje hedef grubu toplam 25 çalışandan oluşmaktadır.
Bu proje için ayrılan toplam bütçe 27.095,93 Leva’dır.
Proje, 12 ay boyunca devam edecektir.


 
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön